sub. jul 20th, 2024

Misija škole

Rad rađa ideje.  Džim Ron

Misija Škole je kvalitetno obrazovanje učenika  koje  će im omogućiti da  postanu uspješni ljudi koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati  uzor novim generacijama, popularizacija priznatih muzičkih vrijednosti i podizanje nivoa muzičke kulture u gradu i državi kroz kvalitetno i kreativno osnovno i srednje obrazovanje.

 Škola omogućava učenicima sticanje znanja i vještina iz oblasti muzičke umjetnosti, promoviše izvrsnost kod učenika i nastavnika,priprema učenike za cjeloživotno učenje, omogućava kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih, promoviše razvoj humanosti, demokratičnosti i tolerancije,  promoviše visoke moralne i etičke vrijednosti, podstiče nenasilno rješavanje sukoba, njeguje stvaralaštvo, inovativnost i kreativnost,  brine za učenike s teškoćama u učenju i  problemima u razvoju, brine za nadarene učenike, aktivno sarađuje sa roditeljima i lokalnom zajednicom.