sub. jul 20th, 2024

Nastavnici i stručni saradnici

Nastavnici i stručni saradnici

Red.br.Ime i prezimeZvanjePredmet koji predaju
1Veselinka Šubarićdipl.pijanistaKlavir, Uporedni klavir, Komplementarni klavir
2Marija Batakovićdipl.pijanistaKlavir
3Marijetka Nikčevićdipl.pijanistaKlavir, Uporedni klavir
4Mira Derdipl.muzičarKlavir
5Svetlana Jokovićnast. klaviraKlavir
6Ivana Pešićdipl.pijanistaKorepeticija, Kamerna muzika, Uporedni klavir
7Bojana Golubovićdipl.pijanistaKlavir, Uporedni klavir, Komplementarni klavir
8Milica Jokovićdipl.pijanistaKlavir, Uporedni klavir, Komplementarni klavir
9Gordana Bjeletićdipl. pijanistaKlavir
10Lidija Vujkovićdipl. pijanistaKlavir
11Anđela Đurovićdipl. pijanistaKlavir, Uporedni klavir, Komplementarni klavir, Korepeticija
12Milica Đikanovićdipl. pijanistaKlavir
13Tijana Blečićdipl.solo-pjevačSolo pjevanje-porodiljsko odsustvo
14Ljiljana Radovićdipl.muzičarHarmonika
15Ana Bjeletićdipl. harmonikašHarmonika,  Čitanje s lista, Orkestar
16Vesna Šaracdipl.muzičar -dipl. harmonikašHarmonika, Kamerna muzika, Čitanje s lista, Orkestar
17  Dijana Dendićdipl. violinista  Violina
18Marijana Ivanovićdipl. violinistaViolina
19Ivana Ćučićdipl. violistaViolina
20Maja Antićprof. violončelaViolončelo, Kamerna muzika
21Gordana Lopušinaprof. engleskog i italijanskog jezikaEngleski jezik,  Italijanski  jezik
22Dragana Glomazićdipl. muzičarMuzički oblici, Istorija Muzike, Etnomuzikologija, Komponovanje sa osnovama aranžiranja
23Valentina Jaredićprof.muzike-dirigentHor, Polifonija, Harmonija, Dirigovanje, Muzički instrumenti
24Jelica Jošanovićdipl. muzičarSolfeđo i Teorija muzike sa osnovama harmonije, Popularna muzika, Sviranje partitura, Notografija
25Sandra Jovanovićdipl. muzičarSolfeđo i teorija muzike
26Milena Popovićdipl. muzičar Solfeđo i teorija muzike
27Jelena Radojičićdipl.muzičarHorsko pjevanje
28Slobodan Bogdanovićdipl.gitaristaGitara
29Milena Konatardipl.flautistaFlauta
30Siniša Vasiljevićdipl.muzičarSolfeđo i teorija muzike
31Stefan Popovićprof.klarineta i saksofonaKlarinet i Saksofon
32Martin Đorđevićbachelor -udaraljkeUdaraljke
33Ksenija  Barbićdipl.flautistaFlauta
34Bojan Drobnjak dipl. trubačTruba
35Stefan Ćehaprof. harmonikeHarmonika
36Sara Vujovićprof. violineViolina
37Diana Floršic Markovićprof. solo pjevanjaSolo pjevanje, Kamerna muzika
38Amela Frljučkićprof. harmonikeHarmonika
39Kristijan  Bojovićbachelor -klaviraKlavir
40Vera Fatićprof.srp.jez.i književnostiCrnogorski-srpski,bosanski i hrvatski jezik i knjiž.
41Ivanka Muhadinovićdipl.flautistaFlauta
42Aleksandra Perovićdipl. klaviristaKlavir
43.Filip Vučićprof. solo pjevanjaSolo pjevanje, Kamerna muzika

Stručna saradnica

1.Ranka Božovićdipl. psiholog

Nastavnici angažovaniposporazumu o dopuni norme i ugovoru o dopunskom radu

Red.br.Ime i prezimeZvanjePredmet koji predaju
1Ana Đokovićprof.matematikeMatematika i Informatika
2Predrag  Đukanovićprof.fizičkogFizičko vaspitanje
3Jasna  Perovićdipl.fizičarFizika

Nastavnici po ugovoru o dopunskom radu

Red.br.Ime i prezimeZvanje Predmet koji predaju
1Dražen Jokovićdipl.gitaristaGitara
2Goran Perišićdipl.gitaristaGitara
3Nikola Pejovićdipl.gitaristaGitara
4Marko Prentićdipl.gitaristaGitara
5Nada Glomazićdipl. violinistaViolina
6Marija Mitrovićdipl.klaviristaKlavir
7Vida  Belevićdipl.klaviristaKlavir
8Slađana Babovićdipl.klaviristaKlavir
9Marko Marojevićdipl.fizičarFizika
10Esko Muratovićprof. filozofijeFilozofija
11Lazar Bubanjadipl. violončelistaViolončelo

Tehničko osoblje

Red.br.Ime i prezimeStručna spremaRadno mjesto
1.Davor  JosipovićVKV radnikdomar
2.Sonja PavićevićSSSradnica na odr. čistoće
3.Milena JelićSSSradnica na odr. čistoće
4.Venera PejovićSSSradnica na odr. čistoće
5.Anđelija PoleksićSSSradnica na odr. čistoće