sub. dec 2nd, 2023

Na sledećim linkovima možete pogledati video zapise koncerta povodom obilježavanja Dana škole - 15. novembra, kao i pozdravnu riječ naše direktorice Sanje Radulović.

Pozdravna riječ direktorice Sanje Radulović

Koncert povodom obilježavanja Dana škole