pet. maj 24th, 2024

Vizija i vizija škole

“Muzika daje dušu univerzumu, krila umu i mašti i život svemu!” (Platon)

Vizija škole

Vizija je umjetnost gledanja nevidljivih stvari.

Džonatan Svift

Polazeći od  opredjeljenja Škole da bude prepoznata u zajednici  po kvalitetu obrazovno-vaspitnog rada, ali  i kao  institucija kulture od posebnog značaja, vizija škole je:

Škola koja ravnomjerno razvija i obrazovne i vaspitne komponente, Škola u kojoj je razvijena svijest o vlastitom nacionalnom identitetu i važnost očuvanja crnogorskog muzičkog stvaralaštva, a u kojoj su istovremeno  prihvaćene opšte civilizacijske vrijednosti kao što su tolerancija, poštovanje ljudskih prava i djelovanje na demokratskim principima, Škola koja je savremena i funkcionalna zahvaljujući stalnom tehnološkom opremanju, Škola u kojoj se, ni na trenutak, ne smije izgubiti iz vida učenik  i njegove potrebe.

Misija škole

Rad rađa ideje. 

Džim Ron

Misija Škole je kvalitetno obrazovanje učenika  koje  će im omogućiti da  postanu uspješni ljudi koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem postati  uzor novim generacijama, popularizacija priznatih muzičkih vrijednosti i podizanje nivoa muzičke kulture u gradu i državi kroz kvalitetno i kreativno osnovno i srednje obrazovanje.

 Škola omogućava učenicima sticanje znanja i vještina iz oblasti muzičke umjetnosti, promoviše izvrsnost kod učenika i nastavnika,priprema učenike za cjeloživotno učenje, omogućava kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenih, promoviše razvoj humanosti, demokratičnosti i tolerancije,  promoviše visoke moralne i etičke vrijednosti, podstiče nenasilno rješavanje sukoba, njeguje stvaralaštvo, inovativnost i kreativnost,  brine za učenike s teškoćama u učenju i  problemima u razvoju, brine za nadarene učenike, aktivno sarađuje sa roditeljima i lokalnom zajednicom.