pon. sep 25th, 2023

Rukovodeće i administrativno osoblje

   Ime   i prezimestručna sprema- zvanjeradno mjesto
Sanja  RadulovićVII-dipl.muzičar VII1  -ekonomijedirektor
Ana BojićVII-dipl.muzičarpomoćnik direktora
Ljiljana BackovićVII -dipl. pravniksekretar
Rosa TodorovićSSS-ekonomistaračunovođa