sub. jun 22nd, 2024

Rukovodeće i administrativno osoblje

   Ime   i prezimestručna sprema- zvanjeradno mjesto
Sanja  RadulovićVII-dipl.muzičar VII1  -ekonomijedirektor
Ljiljana BackovićVII -dipl. pravniksekretar
Rosa TodorovićSSS-ekonomistaračunovođa