pet. maj 24th, 2024

Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  1. Vesna Šarac, nast.harmonike – predstavnik zaposlenih u školi,
  2. Mira Der, nast.klavira – predstavnik zaposlenih u školi,
  3. Saša Miličić dipl. ing elektronike – predstavnik Ministarstva prosvjete,nauke, kulture i sporta
  4. Miloš Milatović , dipl.ekonomista – predstavnik Ministarstva prosvjete,nauke, kulture i sporta
  5. Radinko Krulanović, prof. flosofije– predstavnik Ministarstva prosvjete,nauke, kulture i sporta
  6. Ana Burić, dipl.ecc. – socijalni partner
  7. Dragan Radulović – dipl. ing elektronike, predstavnik Savjeta roditelja