sub. jun 22nd, 2024

Istorijat škole

„Bez muzike , život bi bio greška!“ - Niče


Državnu muzičku školu u Nikšiću osnovao je Gradski narodni odbor školske 1948/49. godine, uz saglasnost Ministarstva prosvjete Crne Gore. Rad je otpočeo  sa teorijskom nastavom 15. novembra 1948, dok je praktična nastava uključena 5. februara 1949. godine. Upisana su 44 učenika na dva odsjeka, klavir (30 učenika) i violina (14 učenika). Direktor škole Tomo Vukadinović, dva profesora i 44 učenika  postavili su temelje našem višedecenijskom postojanju.

Školske 1957/58. godine počinje sa radom Odsjek harmonike, a 1958/59. godine  i Duvački odsjek.

            

Desetogodišnjicu  svog  postojanja  Državna muzička škola obilježava tako što postaje prva muzička škola u Crnoj Gori sa četiri odsjeka. Važno je istaći  da je prva u Republici formirala  harmonikaški orkestar.


Iste godine dobila je ime „Dara Čokorilo“, po studentkinji filozofije,  koja je poginula u proboju na Sutjesci 1943. godine.

Prostor u kome je škola počela sa radom, bio je nedovoljan zbog većeg broja odsjeka, nastavnika i učenika, pa je 1963. godine škola preseljena u zgradu u kojoj je radila do 2011. godine.

Sagledavajući  nedostatke i  potrebe muzičkog života Nikšića,  vodeći računa o novim sadržajima koji će pozitivno djelovati  na sredinu,  kao i ciljevima  i prioritetima razvoja  Škole, otvaraju  se sljedeći  odsjeci u osnovnoj školi:

 1. Školske 1976/77. godine počinje sa radom odsjek klasične gitare. 
 2. Školske 2001/02. godine. počinje sa radom odsjek za klarinet i saksofon.
 3. Školske 2002/03. godine otvoren je odsjek za violončelo.
 4. Školske 2008/09. godine formiran je gudački orkestar.
 5. Školske 2010/11 godine  na osnovu inicijative Škole prvi put, u okviru osnovnog  muzičkog obrazovanja u Crnoj Gori urađeni su obrazovni programi za udaraljke od I do VI razreda. Planove i programe su uradili tadašnja  direktorica škole g-đa Vjera Vuković i predmetni nastavnik Miloš Mićunović.

Iste godine   otvoren je odsjek za udaraljke, čime se dao doprinos rješavanju deficitarnog  kadra –izvođača perkusionista u Crnoj Gori.

 1. Školske 2013/2014. godine otvoren je odsjek za  flautu.
 2. Školske 2018/2019. godine otvoren je odsjek za  solo pjevanje.
 3. Školske 2021/22. godine formiran je duvački orkestar.

Polazeći od važnosti sticanja muzičkog obrazovanja, Škola je nudila  različite muzičke sadržaje i aktivnosti koji su podsticali lični razvoj svakog djeteta, sa kvalitetnim i iskusnim nastavnim kadrom, radila na razvijanju i njegovanju partnerskih odnosa sa roditeljima, lokalnom zajednicom i drugim institucijama.

Otvaranje Srednje muzičke škole

Otvaranje Srednje muzičke škole je bio cilj na čijoj realizaciji se  nesebično radilo,  imajući pri tome jasnu predstavu koje profile muzičkog izvođaštva treba imati kao prioritet.

Ministasrtvo prosvjete i nauke  imalo je mnogo razumijevanja i sluha za otvaranje Srednje muzičke škole, uvažavajući potrebu  značajanog broja talentovanih učenika za nastavak muzičkog obrazovanja u svom gradu.  Ovome je doprinijela i činjenica da je Škola tradicionalno imala  kvalitetan nastavni kadar, čiji se profesionalni rad u kontinuitetu potvrđivao velikim brojem osvojenih nagrada učenika na domaćoj i međunarodnoj muzičkoj sceni.


Uz punu podršku Vlade Crne Gore, Ministarstva prosvjete i nauke,  Opštine Nikšić i donacije Fondacije „Ćano Koprivica“, sagrađen je reprezentativan objekat  u koji se škola  useljava u julu 2011. godine. 

Od strane Ministarstva prosvjete i nauke školske  2010/11. godine, Škola dobija licencu za realizaciju obrazovnih programa srednjeg umjetničkog obrazovanja i to: muzički saradnik i muzički izvođač.

Dobijanjem licenci za realizaciju obrazovnih programa srednjeg obrazovanja dolazi do statusnih promjena, pa prerasta u  JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Dara Čokorilo“ Nikšić. Tako je učenicima data mogućnost školovanja na dva nivoa, osnovno i srednje muzičko obrazovanje.

Nova zgrada Muzičke  škole je površine 1613 m2 i  zadovoljava sve predviđene zahtjeve i standarde za kvalitetnu realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa.

Centralno mjesto ima koncertna sala sa 240 mjesta u kojoj se odvija koncertni i kulturni život  Škole i grada.


Škola je opremljena  vrijednim instrumentima koje je dobila od Ministarstva  prosvjete i sporta, kroz realizaciju međuvladinog  ugovora  Crne Gore i Ruske Federacije. Škola je dobila jedan  koncertni, dva  polukoncertna klavira, deset pijanina, 13 harmonika, tri violine i tri violončela. 

Muzička škola ”Dara Čokorilo“ išla je u korak sa vremenom i razvijala se uporedo sa razvojem društva u cjelini, istovremeno čuvajući i brižljivo njegujući tradiciju i nasljeđe crnogorskog muzičkog stvaralaštva.

Zbog velikog interesovanja  djece i roditelja za upis u Srednju muzičku školu, a i prateći interesovanja učenika otvaraju se novi obrazovni programi:

 1. Školske 2011/12.godine muzički izvođač-gitarista, muzički izvođač- klavirista, muzički izvođač- klarinetista i muzički izvođač violinista.
 2. Školske 2017/18.  muzički izvođač- trubač i muzički izvođač-solo pjevač.
 3. Školske 2018/19. muzički izvođač violončelista.  
 4. Školske 2020/21.  muzički izvođač flautista.  
 5. Školske 2021/22.  muzički izvođač violista.
Br.Broj rješenja o licenciObrazovni programDatum izdavanja licence
 UPI broj 07-605Muzički saradnik07-07-2010.godine
 UPI broj 07-422Muzički izvođač - klavirista20.08.2012.godine
 UPI broj 07-605Muzički izvođač - harmonikaš07-07-2010.godine
 UPI broj 060-90/2017Muzički izvođač - violinista28.12.2017. godine
 UPI broj 060-177/2018-1Muzički izvođač - violončelista21.12.2018.godine.
 UPI broj 07-422Muzički izvođač - gitarista20.08.2012.godine
 UPI broj 07-422Muzički izvođač - klarinetista20.08.2012.godine
 UPI broj 07-422Muzički izvođač - trubač28.12.2017.godine
 UPI broj 60 - 90Muzički izvođač – solo pjevač28.12.2017.godine
 UPI broj 17/4-03-604/21-1585Muzički izvođač – flautista29.06.2021.godine
 UPI broj 17/4-03-600/21-4786Muzički izvođač – violista29.06.2021.godine

Danas Muzičku školu pohađa 600 učenika, čije se muzičko obrazovanje odvija kroz oblike individualne i grupne nastave na sledećim  odsjecima:  klavir, harmonika, gitara, violončelo, violina, truba, klarinet, saksofon, flauta, solo pjevanje  i udaraljke.

Veoma je aktivan i zapažen rad kamernog orkestra, orkestra harmonika, gudačkog orkestra, mješovitog orkestra, duvačkog orkestra i horskog pjevanja.