sub. jun 22nd, 2024

Na sajtu Ministarstva prosvjete Crne Gore objavljen je Konkurs za upis u prvi razred srednje škole.

Prijava na Konkurs podnosi se školi od 17. do 21. juna 2019, a konačna rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. juna 2019. godine. Konkurs možete pronaći na sljedećem linku: http://www.mps.gov.me/vijesti/202036/KONKURS-ZA-UPIS-UcENIKA-U-I-RAZRED-SREDNJIH-sKOLA-U.html

Uz Prijavu na Konkurs učenici podnose originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole i diplome o rezultatima sa državnih i međunarodnih takmičenja, odnosno dodijeljenom priznanju. Napominjemo da za upis nije potrebno dostavljati izvod iz matične knjige rođenih.

Prijemni ispiti za upis u Srednju muzičku školu ,,Dara Čokorilo“ obaviće se 13. i 14. juna po sljedećem rasporedu:

 • U četvrtak, 13. juna: INSTRUMENT I SOLO PJEVANJE U 9 ČASOVA
 • U petak, 14. juna: SOLFEĐO SA TEORIJOM U 9 ČASOVA

USLOVI ZA UPIS PO OBRAZOVNIM PROGRAMIMA:

MUZIČKI  SARADNIK

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit.

 • Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sljedećih elemenata:

Note i ključevi:                                                                         

 • čitanje nota u violinskom ključu od g – c3 (melodijski i harmonski)
 • čitanje nota u bas ključu od C – e1 (melodijski i harmonski)

Ritam (čitanje ritma i ritmički diktat):

 • mjere 2/4, 3/4, 4/4
 • ritmičke vrijednosti i figure: sve osnovne vrijednosti nota do šesnaestine i vrijednosti pauza do osmine: punktirana četvrtina, punktirana polovina, sinkopa
 • podjele metričke jedinice: dvodjelna i četvorodjelna sa ritmizacijama

Melodika (pjevanje i melodijski diktat):

 • pjevanje jedne melodijske vježbe u C – duru ili a – molu bez alteracija i modulacija
 • diktat: jednoglasni melodjski diktat u C – duru ili a – molu bez alteracija i modulacija

Prepoznavanje akorada:

 • prepoznavanje durskog I molskog kvintakorda.

 

MUZIČKI  IZVOĐAČ GITARISTA

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenosti I psihofizičke sposobnosti.

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na gitari.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

jedna skala;

jedna etida;

sonata  ili sonatina (I stav) ili tema s varijacijama;

komad

 

MUZIČKI IZVOĐAČ VIOLINISTA

Na konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na violini.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

Jedna skala;

Jedna etida;

koncert (I stavili II i III stav);

komad        

 

MUZIČKI  IZVOĐAČ TRUBAČ

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenosti I psihofizičke sposobnosti.

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na klarinetu.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

jedna skala;

jedna etida;

komad

 

MUZIČKI IZVOĐAČ  KLAVIRISTA

Na konkurszaupis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu I osnovnu muzičku školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz TEORIJE MUZIKE, SOLFEĐA I KLAVIRA;

Zahtjevi na prijemnom ispitu iz ovih oblasti treba da budu na visini završnog razreda osnovne muzičke škole.

 

 

MUZIČKI  IZVOĐAČ  HARMONIKAŠ

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenostI I psihofizičke sposobnosti. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na harmonici.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:                     

Jedna skala                            

Jedna etida

Polifona kompozicija

Sonatni oblik

Komad          

 

MUZIČKI IZVOĐAČ  VIOLINISTA

Na konkurszaupis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu.Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na violini.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

jedna skala;

jedna etida;

koncert (I stav ili II i III stav);

 komad;                     

 

MUZIČKI IZVOĐAČ  SOLO PJEVAČ

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenosti I psihofizičke sposobnosti. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz solo pjevanja.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

Jedna vokaliza

Dvije pjesme različitog karaktera

MUZIČKI IZVOĐAČ VIOLONČELISTA

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na violončelu.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

Jedna skala

Jedna etida

Koncert ili sonata (I stavili II i III stav)

Djelo male forme

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *