pet. maj 24th, 2024

UPIS UČENIKA U  PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Prijemni  ispit   za upis u  prvi  razred  Srednje muzičke škole, junski rok,  održaće se 25.  juna 2021.god.  po sljedećem rasporedu:

 • Solfeđo sa teorijom muzike u  9:00   
 • Instrument u 10:00
 • Solo pjevanje u 11:00

                  Ispitne  komisije  za polaganje  prijemnog ispita  za

            upis u prvi razred srednje muzičke škole – šk. 2021/22.

ISPITNA  KOMISIJA ZA SOLFEĐO I                               ISPITNA  KOMISIJA ZA FLAUTU

TEORIJU MUZIKE       

                                                    

 1. Jelica Jošanović, prof.solfeđa         1. Milena Konatar, prof. flaute
 2. Valentina Jaredić Topalović, dipl.dirigent 2. Dragana Glomazić, dipl.muzičar        
 3. Milena Matunović, dipl.muzičar 3. Bojan Drobnjak, prof. trube

  ISPITNA  KOMISIJA  ZA KLAVIR                                     ISPITNA  KOMISIJA  ZA GITARU

 1. Veselinka Šubarić, prof.klavira           1.Slobodan Bogdanović, prof.gitare
 2. Marija Bataković, prof.klavira              2.Dražen Joković, prof. gitare
 3. Milica Joković, prof.klavira                     3.Nikola Pejović, prof.gitare
 4. Ranka Božović, psiholog                                    4. Ranka Božović, psiholog                                            

ISPITNA  KOMISIJA  ZA HARMONIKU                        ISPITNA  KOMISIJA  ZA VIOLINU I  

                                                                                          VIOLONČELO               

 1. Vesna Šarac , harmonike        1. Dijana Dendić, prof. violine
 2. Ana Bjeletić , harmonike                2.Marijana Ivanović, prof. violine
 3. 3. Ranka Božović , psiholog.      Maja Antić, prof. violončela                                                                                                                                                                     
 4.              Ranka Božović, psiholog                                                                                            

ISPITNA  KOMISIJA  ZA SOLO PJEVANJE                                                                                                               

 1. Diana Floršic Marković, solo pjevanja
 2. Valentina Topalović Jaredić, dipl. dirigent
 3. Ivana Pešić, prof. klavira
 4. Ranka Božović , psiholog.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      

MUZIČKI  SARADNIK

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit.

 • Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sljedećih elemenata:

Note i ključevi:

 • čitanje nota u violinskom ključu od g – c3 (melodijski i harmonski)
 • čitanje nota u bas ključu od C – e1 (melodijski i harmonski)

Ritam (čitanje ritma i ritmički diktat):

 • mjere 2/4, 3/4, 4/4
 • ritmičke vrijednosti i figure: sve osnovne vrijednosti nota do šesnaestine i vrijednosti pauza do osmine: punktirana četvrtina, punktirana polovina, sinkopa
 • podjele metričke jedinice: dvodjelna i četvorodjelna sa ritmizacijama

Melodika (pjevanje i melodijski diktat):

 • pjevanje jedne melodijske vježbe u C – duru ili a – molu bez alteracija i modulacija
 • diktat: jednoglasni melodjski diktat u C – duru ili a – molu bez alteracija i modulacija

Prepoznavanje akorada:

 • prepoznavanje durskog i molskog kvintakorda.

         

MUZIČKI  IZVOĐAČ GITARISTA

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis  stiču kandidati koji polože ispit  iz  posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti.

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na gitari.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

 • jedna skala;
 • jedna etida;
 • sonata ili sonatina (I stav) ili tema s varijacijama;
 • komad

MUZIČKI IZVOĐAČ VIOLINISTA

Na konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit.

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na violini.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

jedna skala;

jedna etida;

koncert (I stav ili II i III stav);

komad

MUZIČKI  IZVOĐAČ TRUBAČ

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.

Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti.

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na klarinetu.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

 • jedna skala;
 • jedna etida;
 • komad

MUZIČKI IZVOĐAČ – KLAVIRISTA

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu i osnovnu muzičku školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit

Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz TEORIJE MUZIKE, SOLFEĐA I KLAVIRA;

Zahtjevi na prijemnom ispitu iz ovih oblasti treba da budu na visini završnog razreda osnovne muzičke škole.

MUZIČKI IZVOĐAČ – HARMONIKAŠ

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu.Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na harmonici.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

 • jedna skala
 • jedna etida
 • polifona kompozicija
 • sonatni oblik
 • komad.

MUZIČKI IZVOĐAČ – VIOLINISTA

Na konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na violini.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

– jedna skala;

– jedna etida;

– koncert (I stav ili II i III stav);

 – komad.

MUZIČKI IZVOĐAČ – SOLO PJEVAČ

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože ispit iz posebne nadarenosti i psihofizičke sposobnosti. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz solo pjevanja.

 • Zahtjevi na prijemnom ispitu:
 • jedna vokaliza
 • dvije pjesme različitog karaktera

MUZIČKI IZVOĐAČ – VIOLONČELISTA

Na konkurs za upis u prvi razred mogu se prijaviti kandidati koji su završili osnovnu školu. Uslov za upis stiču kandidati koji polože prijemni ispit. Prijemni ispit obuhvata provjeru znanja iz sviranja na violončelu.

Zahtjevi na prijemnom ispitu:

 • jedna skala
 • jedna etida
 • koncert ili sonata (I stav ili II i III stav)
 • djelo male forme.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *