pet. maj 24th, 2024

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2021/2022. GODINU

 

Na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21), ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta donijela je

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2021/2022. GODINU

Član 1

                Ovim školskim kalendarom (u daljem tekstu: Kalendar) propisuje se početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2021/2022. godine.

                Raspored organizovanja obrazovno-vaspitnog rada iz stava 1 ovog člana dat je u prilogu Kalendara i čini njegov sastavni dio.

Član 2

                Nastavna godina počinje u srijedu, 1. septembra 2021. godine, a završava se u petak, 10. juna 2022. godine.

              Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u četvrtak, 19. maja 2022. godine.

 

Član 3

                Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

                Prvi klasifikacioni period počinje u srijedu, 1. septembra, a završava se u petak, 29. oktobra 2021. godine.

                Drugi klasifikacioni period počinje u srijedu 3. novembra, a završava se u petak, 31. decembra 2021. godine. 

                Treći klasifikacioni period počinje u ponedjeljak, 24. januara, a završava se u četvrtak, 31. marta 2022. godine.

                Četvrti klasifikacioni period počinje u petak, 1. aprila,  a završava se u petak, 10. juna 2022. godine.

                Četvrti klasifikacioni period za učenike završnog razreda počinje u petak, 1. aprila, a završava se u četvrtak, 19. maja 2022. godine.

Član 4

                Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici.

Izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom. 

Član 5

                Zimski raspust počinje u subotu, 1. januara, a završava se u nedjelju, 23. januara 2022. godine.

                Ljetnji raspust počinje u subotu, 11. juna, a završava se u srijedu, 31. avgusta 2022. godine.

               

                Za učenike koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju vrijeme organizovanja praktičnog obrazovanja ostvaruje se u skladu sa zakonom i individualnim ugovorom o obrazovanju.

Član 6

                Ovaj Kalendar stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu  Crne Gore“.

ŠKOLSKI KALENDAR

za 2021/2022. godinu

                           
PO UT SR ČE PE SU NE   PO UT SR ČE PE SU NE
                           
SEPTEMBAR 2021.   OKTOBAR 2021.
    1 2 3 4 5           1 2 3
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24
27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31
                   
NOVEMBAR 2021.   DECEMBAR 2021.
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26
29 30             27 28 29 30 31    
                             
     
JANUAR 2022. FEBRUAR 2022.
          1 2     1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30   28            
31                            
 
MART 2022.   APRIL 2022.
  1 2 3 4 5 6           1 2 3
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
 
MAJ 2022.   JUN 2022.
            1       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
30 31                          
                                 

Testiranje postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole obaviće se 18. maja 2022. godine (Engleski jezik).

         Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se prema rasporedu:

– 5. april 2022. godine – Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost; Albanski jezik i književnost;

– 6. april 2022. godine – Matematika;

– 7. april 2022. godine – jedan nastavni predmet po izboru učenika.

Maturski i stručni ispit:

  • Ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i Albanskog jezika i književnosti će se obaviti 9. aprila 2022. godine;
  • Ispit iz prvog stranog jezika će se obaviti 14. maja 2022. godine;
  • Ispit iz Matematike će se obaviti 19. maja 2022. godine;
  • Ispit iz nastavnog predmeta po izboru učenika odnosno stručne teorije će se obaviti 8. juna 2022. godine.

Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 20. juna 2022. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *